• Open Ma.- Vr: 08.30-17.00

  • Telefoon 050 711 52 60

  • E-mail info@atvaccountants.nl

Vervolg header 2

Interessante nieuwsberichten voor u

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft op 5 juli 2018 ingestemd met het wetsvoorstel hierover.

Het wetsvoorstel 'Maatregelen met betrekking tot transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid' is nu in behandeling bij de Eerste Kamer.
De geplande inwerkingtreding van de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige ziekte is 1 april 2020, voor wat betreft de maatregelen inzake de transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag is dat 1 januari 2020.

Ontslag zieke werknemers

Een werknemer die recht heeft op een transitievergoeding, krijgt de vergoeding ook na een langdurige ziekteperiode. Werkgevers ervaren de optelsom van financiële verplichtingen als zwaar en onredelijk. Het kabinet wil deze scherpe rand van de transitievergoeding wegnemen. Werkgevers worden daarom gecompenseerd voor de vergoeding die de werkgever betaalt na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een hogere uniforme Awf-premie tegenover. Volgens de memorie van toelichting gaat het om een verhoging van de Awf-premie in het jaar van inwerkingtreding met ongeveer 0,5%. Structureel stijgt de Awf-premie met circa 0,1%.

Bedrijfseconomisch ontslag

Ook krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

Samenloop met Wab

Er is samenloop tussen dit wetsvoorstel en andere maatregelen uit het regeerakkoord, die zien op de aanpassing van de berekening en opbouw van de transitievergoeding, zoals transitievergoeding vanaf dag 1. Deze maatregelen zijn nader uitgewerkt in het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab), dat op 1 januari 2020 in gaat. Zie ook het speciale artikel hierover bij onze nieuwsberichten.


(Bron: Salarisnet juli 2018)

Locatie Schipborg

Borgweg 41, 9469 PG Schipborg

050 711 5260

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Locatie Emmen

Waanderweg 18a, 7812 HZ Emmen

0591 675 462

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Onze kwaliteit

Volg ons