• Open Ma.- Vr: 08.30-17.00

  • Telefoon 050 711 52 60

  • E-mail info@atvaccountants.nl

Vervolg header 2

Interessante nieuwsberichten voor u

Compensatie transitievergoeding aanvragen bij UWV vanaf 1 april

De werkgever kan vanaf 1 april 2020 compensatie bij UWV aanvragen voor de betaalde transitievergoeding voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat op het werkgeversportaal. Je logt in op het werkgeversportaal met eHerkenning.

Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. De werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever een compensatie van de betaalde transitievergoeding aanvragen.

Op UWV.nl vind je meer informatie over het aanvragen van compensatie transitievergoeding.

Voor de aanvraag van compensatie

Voorwaarden voor de compensatie

Voor het aanvragen van de compensatie gelden alle volgende voorwaarden:
• De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
• De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
• De werkgever betaalde hem een transitievergoeding.

Dit geldt ook als de werknemer een ambtenaar is die sinds 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst heeft en aan alle voorwaarden voldoet.

Uitzondering bij vervroegde IVA-uitkering

Als de werknemer een vervroegde IVA-uitkering krijgt en de 3 voorwaarden voor deze werknemer gelden, kan de werkgever ook in dit geval compensatie krijgen van de betaalde transitievergoeding.

Hoe hoog is de compensatie transitievergoeding?

De compensatie is meestal lager dan de betaalde transitievergoeding.
Spreken de werkgever en de werknemer een lagere transitievergoeding af dan in de wet staat? Dan is de compensatie niet hoger dan de door werknemer en werkgever afgesproken transitievergoeding.
Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximum bedrag bepaald. De compensatie kan niet hoger zijn dan dit maximumbedrag. Behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag.
Opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) wordt niet vergoed.
Wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.
Werkgeverspremies worden niet vergoed.

Tot wanneer kan de werkgever de compensatie aanvragen?

De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer de werkgever compensatie kan aanvragen:
• Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kan de werkgever de aanvraag doen tot en met 30 september 2020.
• Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020, dan moet de werkgever de aanvraag doen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.


Compensatie aanvragen

Aanvraag compensatie in 3 stappen:

Stap 1. Controleer de instellingen voor eHerkenning
Stap 2. Deze documenten heb je nodig
Verplichte documenten zijn:
– De arbeidsovereenkomst.
– Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst.
– Berekening van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken.
– Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum.
Stap 3. De compensatie aanvragen
Het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat vanaf 1 april 2020 op het werkgeversportaal.
Je logt in op het werkgeversportaal met eHerkenning.

Beoordeling van de aanvraag van compensatie

De duur van de beoordeling van de aanvraag hangt af van de situatie. UWV kijkt naar de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte voor de (ex-)werknemer.
Opzegverbod wegens ziekte vóór 1 april 2020 geëindigd:
Dan moet UWV binnen 26 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing nemen.
Is er recht op compensatie? Dan moet UWV de werkgever binnen 6 weken na de datum van de beslissing betalen.
Opzegverbod wegens ziekte op of na 1 april 2020 geëindigd:
Dan moet UWV binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing nemen.

Is er recht op compensatie? Dan moet UWV binnen 6 weken na de datum van de beslissing betalen.

Na de aanvraag van compensatie

Beslissing op de aanvraag van compensatie

De werkgever ontvangt alle brieven over de compensatie van de transitievergoeding via het werkgeversportaal. Dat zijn in ieder geval de ontvangstbevestiging en de beslissing. Maar dat kan ook een brief zijn waarin UWV om meer informatie vraagt.
Hoe lang het duurt voor de werkgever de beslissing ontvangt lees je bij beoordeling van mijn aanvraag van compensatie.

Hoe ontvangt werkgever de compensatie?

De werkgever ontvangt de brief met onze beslissing op de aanvraag via het werkgeversportaal. Als de werkgever compensatie krijgt van de transitievergoeding staat in de brief hoe hoog de compensatie is en hoe het bedrag berekend is. De werkgever ontvangt dan binnen 5 werkdagen het bedrag op het rekeningnummer dat de werkgever in de aanvraag heeft ingevuld.

Als werkgever het niet eens is met beslissing

Als de werkgever het niet eens is met de beslissing van UWV op de aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding, dan kan hij bezwaar maken. Dit kan online, met een bezwaarformulier of per brief. Meer informatie over bezwaar maken lees je op Daar ben ik het niet mee eens.

Lees meer op Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid op UWV.nl

Zie ook ons eerdere artikel over deze compensatieregeling.

(Bron: Salaris Vanmorgen 30/3/2020)

Locatie Schipborg

Borgweg 41, 9469 PG Schipborg

050 711 5260

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Locatie Emmen

Waanderweg 18a, 7812 HZ Emmen

0591 675 462

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Onze kwaliteit

Volg ons