• Open Ma.- Vr: 08.30-17.00

  • Telefoon 050 711 52 60

  • E-mail info@atvaccountants.nl

Vervolg header 2

Interessante nieuwsberichten voor u

Melding betalingsonmacht i.v.m. Corona crisis ?

Een bestuurder kan tijdens een crisis situatie mogelijk eerder zijn schulden met betrekking tot de omzetbelasting- en/ of loonheffingen niet voldoen.......


Een bestuurder kan tijdens een crisis situatie mogelijk eerder zijn schulden met betrekking tot de omzetbelasting- en/ of loonheffingen niet voldoen. Eventueel kan dit tevens gelden voor bijdragen aan een bedrijfspensioenfonds. Stel dat deze schulden op enig moment niet meer kunnen worden voldaan door de BV. Daarbij was het van belang om binnen 2 weken na afloop van de betalingstermijn voor deze schulden een melding betalingsonmacht te doen. Als een bestuurder tijdig heeft gemeld, dan is de bestuurder alleen aansprakelijk voor deze schulden als de Belastingdienst aannemelijk maakt dat het niet betalen van de belastingen en premies het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat aan de bestuurder te wijten is. Als de bestuurder niet tijdig heeft gemeld, dan wordt het ‘kort door de bocht geformuleerd’ nog vrij lastig om onder de bestuurdersaansprakelijkheid voor hiervoor genoemde schulden uit te komen.

Wijziging in verband met de corona-crisis (update 8 april 2020)

Doet iemand – in zijn functie als bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt – het uitstelverzoek voor loonheffingen en/of omzetbelasting (btw), dan beschouwt de Belastingdienst het uitstelverzoek ook als een melding betalingsonmacht.
De Belastingdienst heeft het beleid omtrent de melding betalingsonmacht op 8 april 2020 gewijzigd. De melding hoeft niet meer afzonderlijk te worden gedaan. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken. De Belastingdienst beoordeelt de melding betalingsonmacht en koppelt daarover apart terug.

Zie ook ons verdere artikel over alle corona maatregelen.

(Bron NOVAK 01/04/20)

Locatie Schipborg

Borgweg 41, 9469 PG Schipborg

050 711 5260

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Locatie Emmen

Waanderweg 18a, 7812 HZ Emmen

0591 675 462

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Onze kwaliteit

Volg ons